USLUGE


ArhitekturaObavljamo kompletnu uslugu poslova arhitektonskog projektiranja građevina koja se sastoji od izrade idejnih, glavnih, izvedbenih projekata, projekata izvedenog stanja, te ishođenje potrebnih dozvola. Izrađujemo izvedbene projekte kojim se razrađuje tehničko rješenje dano glavnim projektom, te projekte izvedenog stanja potrebnih za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.

Uređenje krajobraza
 

LegalizacijaTrudimo se završiti cijeli proces od izmjere do predavanja dokumentacije izvršiti u roku od 10dana, i prema tržišno najprihvatljivijim cijenama. Uvijek smo voljni pomoći klijentima, te se prilagođavamo svakoj situaciji kako je napogodnije klijentu. Svi investitori su u specifičnim situacijama, i svi su dobrodošli na konzultacije gdje ćemo zajedno pronaći najpovoljnije, najbrže i najbolje rješenje za njih.