Nudimo uslugu pripreme cjelokupne dokumentacije potrebne za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada.


Dokumentacija sadrži 3 primjerka Arhitektonskog elaborata (snimka izvedenog stanja, izračun volumena i površine građevine, izračun kazne), 3 primjerka geodetskog elaborata te IM obrazac. Za zgrade iznad 400m2 potrebno je izraditi i elaborat statike kao dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. Preuzimamo cijeli proces na sebe, i odgovaramo za moguće prepravke sve do izdavanja rješenja o izvedenom stanju i završetka postupka legalizacije.

Usluga obuhvaća:
Konzultacije
Izmjera građevine
Izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja

- Arhitektonski opis
- Grafički prikaz
- Izračun obujma i površina
- Izračun kazne za nezakonito izgrađenu građevinu


Geodetska izmjera ( kooperanti)

- Geodetski elaborat


IM obrazac
Moguće korekcije nepravilnosti do ishođenja rješenja o izvedenom stanju