ZaposleniZaposleniMirko Vuković

Diplomirani inženjer građevine, sa iskustvom u vođenju poslovanja, te provođenju i pripremanju EU projekata, za koje je i osposobljen i ovlašten od strane Algebre. Sa stečenim pregovaračkim sposobnostima i istančanim instinktom za uspješno poslovanje stvara prednosti na svim područjima poslovanja Oblog Galere.Mate Vuković

Diplomirani pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom na direktorskim pozicijama u prijevozničkim poduzećima Promet Makarska d.o.o. i Autopoduzeće Imotski d.o.o. Sa stečenim iskustvom, stvara ravnotežu mladog entuzijazma i surovog poslovnog svijeta. Pravnim obrazovanjem i pregovaračkim sposobnostima osigurava najbolji omjer kvalitete i cijene za sve poslovne aktivnosti Oblog Galere.Goran Ćulav

Diplomirani magistar ekonomije specijaliziran za marketing, sa radnim iskustvom na menadžerskoj poziciji u Obala Grupa d.o.o., poznaje poslovno okruženje na tržištima jugoistočne Europe, te je stekao iskustvo u planiranju, budžetiranju, osmišljavanju i provođenju poslovnih planova i promotivnih kampanja. U Oblog Galeri je na funkciji direktora marketinga, te voditelj inovacijskih projekata, koji koordinira cijelim procesom razvoja, sa naglaskom na marketinški aspekt inovacija.Darija Tičinović

Ivica Tamburović