Projektom unutarnjeg uređenja rješava se prostorno, funkcionalno, tehničko-tehnološko i oblikovno unutrašnjost arhitektonske građevine. Dok arhitektonskoj konstrukciji glavni projekt određuje osnovne tehničke elemente građevine, projekt unutarnjeg uređenja vizualnim obogaćenjem i oblikovnim oplemenjivanjem kultivira njegove unutarnje prostore. Izbor, polikromija, oblikovanje i umjetnička obrada gradiva (podovi, zidovi, stropovi), namještaja, rasvjetnih tijela i ostalih elemenata tehničke opreme vizualno izražavaju osnovnu svrhu projekta unutarnjeg uređenja.

Usluga obuhvaća:

Provjera zadatka
Idejno rješenje

- osnovna funkcionalna i organizacijska shema
- osnovna obilježja tlocrtnog rješenja
- osnovni elementi oblikovanja
- osnovni elementi za kvantifikacije (površine, volumeni)


Idejni projekt
Lokacijska dozvola
Glavni projekt
Građevna dozvola
Izvedbeni projekt
Troškovnik